HungarianAmerica Foundation, Inc. HungarianAmerica Foundation, Inc. About Us | Support Us | Contact Us   
  Events     Hungarian Language Program     Library     Homecoming     HunEx Portal     HARC  
Sign up
 
About Us
Projects
Events
Support
Membership
Listserv
Partners
Organizations
Newsletter
Contact

Pension Reform in Hungary: Do We Need One (Pillar) More?

[Sajtójelentés/Press Release | Képek/Pictures | Cikkek/Articles | Meghívó/Invitation]

Press Release in Hungarian:

"Nyugdíjreform Magyarországon: kell még egy (pillér)?" címen rendeztek szimpóziumot pénteken este a washingtoni Kossuth Házban a HungarianAmerica Foundation szervezésében. A résztvevőket Végh Sándor, a rendező alapítvány elnöke köszöntötte. A vitát vezető Sipos Sándor, a Világbank Szocálpolitika Szektorának menedzsere, arra ösztökélte az előadókat, hogy válaszolják meg vajon az elképzeléseikben elő nyugdíjrendszer szerkezet hogyan felel meg a nyugdíjrendszerekkel szemben támasztott általános követelményeknek az adekvát jövedelempótlás, a finanszírozhatóság, a hosszútávú pénzügyi egyensúly és a demográfiai, foglalkoztatottsági és egyéb gazdasági sokkjelenségekkel szemben való védettség szempontjából. A vita során használandó összehasonlítási alapként ("benchmark"-ként) Új-Zéland példáját hozta fel ahol egy forgalmi adókból fininszírozott, minden rezidens állampolgár számára 65 éves kortól kb. a létminimumot - az új-zélandi nettó átlagbér 43%-át - nyújtó alapnyugdíjat kap jövedelemszinttől függetlenül és ezen felül csak az önálló időkori megtakasításokra ösztökélő és arról tájékoztatást (a gyermek generációk részére oktatást) nyújtó állami szolgáltatások léteznek.

Székely István [PPT], a Nemzetközi Valutaalap Európa részlegének helyettes divizióvezetője egy ennél komplikáltabb rendszerről, a Magyarország számára is tanulságokkal szolgáló lengyel nyugdíjreform tapasztalatairól szólt 6 évvel az új rendszer indulása után. Az előadás a lengyel reformot egy ambíciózus és jó irányú kísérletként írta le, de egyúttal olyanként, amely súlyos lékeket kapott bizonyos végrehajtási hiányosságok és a politikai rendszerben versenyző erők rövidtávú érdekei miatt.

Bodor András [PPT], a Georgetown Egyetem közgazdaságtan Ph.D. hallgatója és a világbanki tanácsadó, a magyar nyugdíjrendszer előtt álló kíhívásokat elemezve a demográfiai folyamatoknál is súlyosabbanak találta a foglalkoztatás alacsony mivoltából fakadó következményeket. Bodor egy olyan reformot látna szívesen Magyarországon, amely a felosztó-kiróvó társadalombiztosítási pillért helyezi új alapra az ún. névleges egyéni nyugdíjszámlák rendszere alapján, illetve bevezeti a rezidensi alapn járó jövedelemfüggetlen - általános adókból finanszírozott - alapnyugdíjat a létminimumhoz kötődő szinten az effektív nyugdíjkorhatártól lényegesen magasabb életkortól kezdődően. A névleges egyéni számlás - továbbra is felosztó-kirovó - rendszer végre megteremtheti az egyén bére utáni nyugdíjjárulékbefiztések (és azok hozamai), illetve a majdani nyugdíjak közötti direkt kacsolatot úgy, hogy arról az érintett egyének is informáltak egész életpályájuk során. Az rezidensi alapnyugdíj által alkotott 0. nyugdíjpillér az időskori jövedelembiztonság olyan eszköze, amely nem erodálja az új rendszer pozitív munkaerőkínálati ösztönzőit.

Fehér Csaba [DOC], a Világbank Európa és Közép- Ázsia területi részlegének közgazdásza, írásban küldte el hozzászólását, amelyet Kóbor Ádám [PPT], a Világbank forráskezelési szakembere ismertetett. Az előadás elemezte, hogy az 1997-es magyarországi nyugdíjreform kitűzött céljai mennyiben teljesültek, kritériumokat állított fel egy ideális nyugdíjrendszerrel szemben, és utalt az adórendszer és a nyugdíjmegtakarítások rendszere kívánatos összhangjára is, mely feltétele az ún. 4. - valójában a színesített 3. - pillér bevezetésének is. Az előadásokat követően a szimpóziumra érkezett érdeklődők vállaltak aktív szerepet saját véleményük kifejtésével, illetve kérdések feltételével.

ImagesArticles in the Hungarian media

Nulladik vagy negyedik pillér
(Népszabadság, 10/03/05)

A nyugodt öregkor stabil alapjai - a Világbank szakértőinek véleménye
(Portfolio.hu, 10/05/05)